Project beskrivning

Ett steg närmare är ett pågående projekt som handlar om åldrande. 

Det började som en serie självporträtt. Jag utforskade känslor som uppstod när jag sökte efter en ny identitet när jag gick i pension. Bilderna samlade jag i en ”fotoboks-dummy”  som jag gav namnet Ett steg närmare. Jag fortsatte med serier självporträtt, nu med fokus på hur den åldrande kvinnan uppfattas av samhället och skildras i media.

Personer över 65 år syns sällan i annonser eller i övrig media och i den gruppen är kvinnor särskilt underrepresenterade. Media verkar inte uppfatta äldre kvinnor om tillräckligt intressanta som de är. Istället porträtteras de i sammanhang som handlar om att de ska se yngre ut, exempelvis genom reklam för antirynkkrämer. Detta beror till stor del på att kvinnor tillskrivs mycket av sitt sociala värde utifrån sitt utseende, till skillnad från män, som i stor utsträckning får det utifrån prestationer och sitt agerande. 

Med mitt projekt Ett steg närmare vill jag spegla en mer mångfacetterad bild av den åldrande kvinnan.  Samtidigt vill jag reflektera över och nyansera mina erfarenheter från de senaste fem åren. För att visa olika perspektiv av åldrande har jag delat upp projektet i olika serier. I samband med att jag sammanställde och bearbetade den första delen av projektet kom tre ord till mig, som både sammanfattar mina känslor kring åldrande och medias syn på åldrande kvinnor; maktlös, osynlig och frustrerad

Under det fortsatta arbetet har jag utgått ifrån dessa ord och då har orden fördjupats och nyanserats samtidigt som nya känslor och ord kommit till som;  självdistans – jag ser mig själv utifrån och i ett större sammanhang och kan konstatera att min del av detta projekt endast speglar en vit, medelklass, heterosexuell storstadskvinnas perspektiv. Humor  – att jag med ett visst nöje och med glimten i ögat accepterar tillvarons ofullkomlighet samt slutligen jävlar anamma – jag kan bidra till förändring.

Orden har gett mig energi att gestalta hur jag känner inför den här perioden i livet. Genom att kanalisera det som konst vill jag samtidigt ge andra energi och inspiration att utmana samhällets syn på åldrande kvinnor.

  1. Edström, Maria, universitetslektor, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet; Visibility patterns of gendered ageism in the media buzz: a study of the representation of gender and age over three decades” (Feminist Media Studies 2018).
  2. Lövgren, Karin, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan Gävle; I en pågående studie har hon granskat populärkultur som behandlar klimakteriet. Där framställs kvinnors kvinnlighet och sexualitet som knuten till förmågan att kunna bli gravid. Hon ser också att kvinnor ”görs” äldre tidigare i livet än män, många gånger med klimakteriet som en markör och att kvinnors åldrande skildras som något främmande och skrämmande.
  3. Maktlös – en som helt saknar inflytande över utveckling o.d. (SO). Inför åldrandet är vi i grunden maktlösa.
    Osynlig – som inte syns (SO). Vem som får synas och vem som får höras och i vilka sammanhang har ju betydelse för hur vi exempelvis uppfattar åldrande.
    Frustrerad – Besvikelse över att vissa behov inte tillfredsställs (SO). Frustrationen över att som äldre kvinna inte bli sedd.